Asi nou

par Jeffrey (Kréyolis, Lapwent)

Yonndé mo asi Audio lingua

Konyéla, asi sit Audio Lingua zòt ké jwenn 6000 fichyé pou antréné oben miziré fòs a zòt adan konprann loral. Sé ficyé-lasa adan trèz lang. Adan yo tin kat lang réjyonal. Sé dokiman-la otantik, sé moun ki ka palé sé lang-la poubon ki anrèjistré-yo. Yo ka bay lavwa asi péyi a yo é kilti a yo, pou rakonté vi a yo osi. Pa ni pon dòt kalité koté otila tin dokiman kon séla, ki ka bay ontralé lang, on sit chalviré adan tout sé lang-la, kantité fichyé é posibilité.

Sonjé, sit-la ka ba zòt dwa trapé fichyé san péyé ayen. Sé fichyé-la zòt pé sèvi épi yo kon zòt vlé an lékòl a zòt oben akaz a zòt, pou woulé adan sékans-lékòl a zòt, oben blòg, ENT é dòt kalité sit. Tousa sa pé fèt davwa tin on kòd ou pé mèt dyèktèman si sit a-w.

Pou plis dékatman asi sa, jété-zyé adan kad légal la.

Audio Lingua asi rézo-sosyo osi kon Twitter épi Facebook otila yo ka bay lavwa asi piblikasyon nèf yo mèt si sit-la.

Sa ki ni chaj a sa ki asi sit-la :

Lékip a wèbmastè-la é gwoup-la ki ni chaj a maké-la :
♣ Katrin Goldmann (kòwdonnatè) : Alman, FLE
♣ Elisa Gy : Anglé, FLE
♣ Karine Delaire : Pannyòl, FLE
♣ Catherine Ferreira-Lopes : Pòwtigé, FLE
♣ Florenza Donella : Italyen, FLE
♣ Lucile Baudin : Ris, FLE
♣ Mathilde LABBE : Chinwa
♣ Thomas Guilhem (Lakadémi Toulouz) : Òksitan
♣ Nina Castellarnau (Lakadémi Monpèlyé) : Katalan
♣ Marc Khelifi (Lakadémi Kòws) : Kòws
♣ Jeffrey Sellin (Lakadémi Gwadloup) : Kréyòl gwadloupéyen
♣ Tery Iman : Arab

Yo té adan lékip a rèskonsab a maké-la é yo bay on pal pou mèt sit-la doubout :
Emmanuelle Artault, Pauline Truong, Olivier Caponi (Académie Toulouz), Jordi Sales (académie Monpèlyé), Jing Rimlinger, Youlia Nelioubina, Matilde Patriarca, Maud Beneteau, José Paradas, Anne Pellet, Delphine Bour, Marianne Ellafaf, Fernando Amorim, Laurence Altibelli et Betty Albagly (Akadémi Èks-Mawsèy).

Sit-lasa sé Johan Pustoch ki dévlopé-y parapòt a SPIP. Istil a sit-la sé Jessica Plagnol ki fè-y.

Komansman a Audio lingua

Rantré 2007, aprédavwa toutmoun ka éséyé baladodifizyon toupatou an Frans, pwofésè a lang ka chèchè dokiman kouté yo bouzen pou moun ki ka komansé woulé an sé lang-la. CRDP an tan-lasa té ka pran kréyasyon a on bank a son oséryé, é i bay moun ki fo pou mèt sit-lasa doubout andidan CRDP menm ankoumansman.
Audio lingua ka wouvè-zèl a-y an mwad-avril 2008, avè kat lang : anglé, alman, pannyòl é fransé. Mizi-an-mizi, dòt lang ka jwenn lidé-la, é adan yo tin plizyè lang réjyònal. Dèpi an koumansman, lidé-la sé té mèt on sit entèwnasyonnal doubout pou toutmoun é pou bokanté. On koté pou pwofésè é moun ki vlé aprann. Sa Audio lingua vlé fè sé mèt dokiman otantik pou moun woulé. Lidé a sé dokiman-la pa maké alavans, é yo pa kréyé-yo adan lòbjèktif pou fè lékòl dyèktèman.

Twitter Facebook